FAQ - spørgsmål og klare svar

Her finder du svar på relevante spørgsmål om BNI

Kan alle søge om optagelse i BNI?
Der er ingen betingelser for at deltage i et møde som besøgende. For at blive inkluderet i et BNI-team skal du bruge én reference. I modsætning til ved et gæstebesøg, skal dit BNI-team kunne sikre branche-/specialeeksklusivitet. Hvis du ikke kan finde et BNI-team hvor din branche/speciale er ledigt, kan du altid ringe eller sende os en e-mail, så forsøger vi at finde et team til dig. Du kan kun være repræsenteret med dit hovedjob - ikke med et deltidsjob. Vi kontrollerer én forretningsreference på hver ansøger, og hver ansøger skal bekræfte, at de er villige til at overholde BNI´s regler og retningslinjer.

Hvad er et BNI-team?
BNI-team er betegnelsen for en gruppe af lokale forretningsfolk og iværksættere, der alle mødes hver uge med det formål at skabe flere relationer, få faglig og personlig udvikling samt hjælpe hinanden til forretningsvækst gennem referencedeling. I det enkelte BNI-team sidder der kun én person inden for hvert brancheområde/speciale.

Hvorfor hedder det forretningspartnere og ikke medlemmer?
Til forskel for andre gode netværk, der har medlemmer, har vi hos BNI valgt at kalde det forretningspartnere. Ganske enkelte fordi det er det vi er for hinanden. Aktive forretningspartnere, der har forpligtet sig til at hjælpe hinanden og vores team til vækst og fremgang blandt andet gennem deling af referencer. I øvrigt kan man heller ikke som i andre medlemsorganisationer melde sig ind i BNI. Man kan søger om at blive forretningspartner i et BNI-team. 

Hvad er målet?
Ud over at få flere relationer og øge sin faglig- og personlig udvikling, er det at sikre sig selv og de andre i teamet mere salg gennem nye kontakter og forretningsanbefalinger. Fordi vi registerer alt hvad vi foretager os, kan vi dokumentere hvad den enkelte får ud af at deltage i BNI.

Hvorfor holdes møderne tidligt om morgenen?
Det tidlige tidspunkt på dagen gør det muligt for de 20 til 50 forretningsfolk som pt. typisk deltager i et BNI-team, regelmæssigt at drage fordel af hinanden, inden de skal betjene eller besøge deres kunder. Alle får således en motiverende start på dagen uden distraktioner og bevarer fuld handlefrihed i forhold til deres virksomhed.

Hvordan garanteres kvaliteten af ​​anbefalingerne?
Per definition skelner BNI klart mellem leads og kvalificerede referencer. Alle forretningspartnere bliver uddannet i at kende forskel og får hurtigt rutine gennem vejledning og erfaring, i hvordan man finder og videregiver gode referencer. For at modtage passende referencer øver BNI-teammedlemmer sig også på tydeligt at præsentere deres ønskekunder og udbyttet af deres tjenester/produkter/serviceydelser.

Hvorfor er der regler hos BNI?
Alt i livet, der skal fungere med lethed, har brug for regler. Også hos BNI fremmer regulerede processer og klare retningslinjer effektivitet, sjov og succes for alle. Faglig udveksling, konkret promovering af resultater og klapsalver i stedet for kaffeslabberas – er præcis, det professionelle erhvervsfolk og iværksættere sætter pris på ved BNI. Ikke mindst fordi det sikrer fokus på at opdyrke værdifulde relationer og opmuntrer hinanden til succes gennem deling af forretningsanbefalinger.

Hvad undervises der på kurserne/workshops?
Få hurtigt fodfæste, opnå hurtigt succes, have det godt og udvikl dig videre! I den kontekst har alle kurser, workshops og uddannelsespunkter som minimum til formål at styrke den enkeltes netværksegenskaber. Det er imidlertid kun en lille del af den uddannelse-/træning som BNI tilbyder. På Partneruddannelsen bliver nye BNI-forretningspartnere undervist i det grundlæggende i netværk og BNI-systemet. Netværk, referencer, invitation af besøgende og præsentationstræning kombineret med teori og praksis.

Hvorfor er det tilladt at deltage i højst to møder som gæst?
Klarheden, gennemsigtigheden, soliditeten, troværdigheden og de store fordele ved at være BNI-forretningspartner står som regel lysende klart for gæsterne, når de deltager i et BNI-møde. Fra BNI's synspunkt bringer enhver, der forbliver uafklaret efter anden gang, ikke den positive overbevisning med sig, som skal til for at bidrage aktivt til et motiveret BNI-team. Det er simpelthen en del af BNI´s kvalitetsstyring at tillade maksimalt to besøg.

Hvad sker der med adressedataene i anbefalingerne?
Adressedata, der videregives som led i udvekslingen af ​​anbefalinger, behandles fortroligt af BNI og deltagerne i BNI-teamet. De vil ikke blive videregivet til tredjeparter.

Hvorfor afholdes møderne regelmæssigt?
At kende og stole på hinanden betyder alt i relation til viljen til at turde anbefale hinanden. Derfor er det vigtigt at mødes regelmæssigt personligt og holde sig ajour med hensyn til kompetencer, referencer og anden faglig/forretningsmæssig udvikling. Derudover udveksles anbefalinger ved hvert møde - gratis og uden nogen form for provision. Undersøgelser har vist, at teams der mødes ugentligt modtager 52% flere referencer end teams der mødes sjældnere. 

Hvad er fordelen ved stedfortrædere?
I stedet for at blive "ude af øje ude af sind", beskytter du dine interesser og alle andres på trods af dit fravær. Du vil altid blive husket af andre. På trods af dit fravær kan du formidle det, der er vigtigt for dig via din stedfortræder. Du kan få referencer på trods af dit fravær. Din stedfortræder kan opretholde forretningsforbindelser med andre og aktivt netværke på dine vegne.

Hvordan kan jeg anbefale nogen, jeg ikke kender eller ikke kender godt nok?
Det behøver og skal du ikke gøre. Arbejd aktivt med relationsopbygning først. Hold One-2-One´s med de andre i dit BNI-team. Du vil hurtigt lære om de ekstraordinære tjenester/produkter/services og ikke mindst deres udbytte for kunderne, fra nogle af teamets mange forretningspartnere.

Er BNI et struktureret salgs-, multi-level marketing program eller pyramidespil?
Tre gange NEJ, NEJ og atter NEJ.
BNI er intet mere og frem for alt intet mindre end den bedste og mest velorganiserede platform for professionelle erhvervsfolk og iværksættere med samme interesse: mere salg gennem nye kontakter og forretningsanbefalinger/referencer. Der er hverken flere salgsniveauer, provision eller bonus for at give referencer. Forretningspartnerne støtter hinanden på baggrund af gensidighed og tillid og tryghed samt troværdighed. Dem du kender, kan lide og stoler på vil du gerne anbefale til andre.

Hvem ejer og driver BNI i Danmark?
BNI er en franchisevirksomhed der i Danmark er ejet af Allan Nielsen, der er landeansvarlig. Til at hjælpe sig har han direktør Peter Winther, to regionsansvarlige samt en række BNI-konsulenter.

Franchise betyder: Du bruger ideen, produktet eller servicen fra et etableret system og drager fordel af det uden at skulle tage risikoen ved en ny lancering. Andre velkendte eksempler er McDonald's og Burger King. BNI er markedsleder blandt professionelle erhvervsnetværk inden for referencemarkedsføring.

Kan jeg til enhver tid forlade et BNI-team?
Ja. Når som helst. Uden opsigelsesfrist. Uden at give nogen grund.

Hvad vil du ellers gerne vide? I de fleste tilfælde vil et uforpligtende besøg i et BNI-møde også besvare de sidste resterende spørgsmål. Kontakter skader kun dem, der ikke har nogen. Ring til os nu og oplev, hvordan referencer fører til mere salg.

The Latest From BNI

    Ajax loader image